SON DAKİKA

Güncel Haberler

Liselere Kayıt Takvimi Belli Oldu

Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise    müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri de meslek lisesi müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Kayıt-kabul şartları, program/alan/dal tanıtımları ve kayıt bilgi giriş işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan e-kayıt modülü üzerinden takip edilebilecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında “Öğrenci Yerleştirme Komisyonları” kurulacak. Bu komisyonlar okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını, ilgili okul müdürleri ile koordineli belirleyerek, duyurusunu yapacak. Kontenjanlar belirlenirken sınıf mevcutları 40’ı aşmayacak. Okullar, http://e-okul.meb.gov.tr adresinden komisyonca belirlenen kontenjanları programa kaydedecek.

Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Genel liseye, ikameti öğrenci yerleştirme komisyonlarınca belirlenmiş olan okul bölgesi sınırları içerisinde olan adayın kaydı yapılacak.

Kayıt listeleri, aday kayıtları tamamlandıktan sonra okul ve öğrenci yerleştirme komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak onaylanacak ve en geç 4 Eylülde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Genel liseye yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşın küçüklüğü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Kontenjan fazlası öğrenciler, yerleştirme komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın genel liselere yönlendirilecek.

Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercihinde bulunulabilecek. Meslek liselerine yerleştirme işlemleri ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilerek yapılacak.

Adaylar, hem genel liseye hem meslek lisesine kaydolamayacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilecek ve gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacak.

İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 7-18 Eylül 2009 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacak.

Benzer Haberler