SON DAKİKA

Güncel Haberler

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği neler getirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları yönetmelikleri 208 maddeyken, iki yönetmelik iller ve ilgili tüm paydaşların geri bildirimleri de dikkate alınarak birleştirildi ve 97 maddelik tek yönetmelik halinde sadeleştirildi.

Yönetmelikle, uygulamada çoğunlukla velilerin hazırladığı performans görevi kaldırıldı. Bunun yerine öğrencilerin, sınıf veya okulda yapacakları “ders etkinliklerine katılımları” ile değerlendirilmelerine imkan sağlandı. Yönetmelikte, ders etkinliklerine katılım, öğrencilerin, sınıf veya okulda yaptıkları eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikometri alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan, performansını değerlendirmeye yönelik çalışmaları olarak tanımlandı. Proje uygulamasına ise önceden olduğu gibi yönetmelikte yer verildi.

Daha çok çocuğun okul öncesi eğitimden yararlandırılması amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında (bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında) ikili eğitim uygulamasına geçildi. Buna göre okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati, ikili eğitim yapılacak. Ancak ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun normal eğitim de yapılabilinecek.

Bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan az, 20’den fazla olmayacak. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise kapasite dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkarılabilecek. Eğitim ve öğretim yılında çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilecek.

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne ve babanın taleplerini karşılamak için belirtilen sayıda her yaş grubundan başvurunun olması halinde, okul müdürlüğünceOkul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılacak. Bu eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan ve gelecek yıl ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınacak.

ÖĞLE ARASI 90 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Yönetmelikle, normal öğretim yapılan ilköğretim okullarında yemek ve dinlenme için verilen 40-60 dakika olarak uygulanan öğle arası en az 40, en çok 90 dakika olarak belirlendi. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenecek. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakika ayrılacak.

Daha önce nisanda toplanan okul tespitinin planlamasını yapacak öğrenci yerleştirme komisyonu, martta toplanacak.

Daha önce 1 Haziran’da başlayan öğrenci kayıtları, haziranın 3. haftasının ilk iş gününde başlayacak ve kayıt işlemlerinde herhangi belge talep edilmeyecek.

Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilecek. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-47 ay arası çocuklar da ana sınıfına kaydedilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtlarda, bir sonraki yıl ilkokula başlayacak çocuklar ile kayıt alanında ikamet eden çocuklara öncelik tanınacak. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda veliler huzurunda kura çekilecek.

Fiziki mekanın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitim sınıfları açılabilecek.

Kayıtları e-Okulda ortaokula düşen öğrencilerin imam-hatip ortaokuluna kayıtları, velisinin başvurusu üzerine okul yönetimince yapılacak.

ÖZEL OKULLARA NAKİL E-OKULDAN YAPILACAK

Nakiller, ders yılı başında başlayacak ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Özel okul öncesi ve özel ilköğretim kurumlarına kaydı yapılan çocukların nakli, ilgili özel öğretim kurumunca e-Okul sistemi üzerinden alınacak.

Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda zorunlu okutulan derslerden eylülde yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde yapılacak.

Okul çalışanlarının istemeleri halinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula gerçekleştirilecek.

Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılacak.

Anne ve babanın ikisinin de çalışması ve istemeleri halinde öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılabilecek.

Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim kurumları ile imam-hatip ortaokullarında, ortaokul haftalık ders çizelgesi dışındaki zorunlu derslerden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, bu dersler dışındaki diğer zorunlu derslerden başarılı olmaları durumunda velilerinin yazılı başvurusuyla başka ilköğretim kurumundaki bir üst sınıfa nakilleri yapılabilecek.

Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencileri, ders yılı sonuna kadar öğrenimlerine devam ettirilecek.

KARNEDE BAŞARI “ÇOK İYİ”, “İYİ” VE “GELİŞTİRİLMELİ” ŞEKLİNDE GÖSTERİLECEK

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı, gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımlarıyla öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilecek. Karnede başarı “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilecek.

İlk okul 4. sınıftaöğrenci başarısı, sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilecek.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı, sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilecek. İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenecek. 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilecek.

Seçmeli dersler de puanla değerlendirilecek. Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla 5 defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Öğrenci mevcudu fazla okullarda öğrenci karnelerinde elektronik imza kullanılabilecek.

VELİ İSTERSE SINIF TEKRARI YAPTIRILACAK

İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esas olacak. Ancak istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilk okul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine,okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan ya da puanı girilmeyen öğrenciler ile yurt dışında bulunan, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyenler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılacak.

ORTAOKULDA ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINA SINIR GETİRİLDİ

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmayacak. Ancak velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

SINIF YÜKSELTME İLKOKUL 1, 2 VE 3. SINIFLARDA

İlk okul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstündekiler, velisinin yazılı talebi, sınıf öğretmeninin önerisi ile eğitim ve öğretim yılının ilk ayında sınıf yükseltme sınavına alınacak. Sınıf yükseltme aynıöğrenci için bir kez yapılabilecek.

İlkokul çağında olup akranlarıyla okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları halinde, eylülde yapılacak sınavla yaşına uygun ilkokul sınıfına yerleştirilecek.

Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile istemeleri halinde imam-hatip ortaokulu veya ortaokula kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden, o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmayacak.

Eğitim ve öğretimin aksaması halinde ilkokullarda telafi eğitimi, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ders yılı içinde doğal afet, öğretmensizlik ve benzeri nedenlerle boş geçen dersler için yetiştirme programları uygulanacak.

İl ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince bir grupta bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla kurumlarda, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan öğrencilerin hizmetlerinden de yararlanılabilecek.

Rehber öğretmen ataması ilk okul ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarına yapılacak,okul öncesi eğitim kurumlarında rehber öğretmen görevlendirilmeyecek.

İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her birinden 45,00 puandan aşağı olmamak şartıyla tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 olanlar “Teşekkür”, 85,00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” belgesiyle ödüllendirilecek. Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere “İftihar Belgesi” verilecek.

Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri için alınacak ücret, tespit komisyonunca nisanda belirlenecek.

YATILI BÖLGE ORTAOKULLARINDA İBADETHANE AÇILACAK

Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadethane açılacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep edilmesi halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekan ayrılabilecek.

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında velilerin istemeleri, personel ve fiziki imkanların yeterli olması halinde eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet göstermek üzere çocuk kulüpleri ve yertiştirme kursları kurulabilecek.

Benzer Haberler